Legals

DİSYON MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1 - TARAFLAR

1.1. Satıcı

Adı: 

Adresi:

Telefon: 

Faks: 

E-Mail:


1.2. Alıcı

Adı, Soyadı, Ünvan, Adres bilgileriniz sipariş aşamasında belirteceğiniz biçimiyle Sözleşme’ye eklenmiş kabul edilir..


MADDE 2 - KONU

2.1 İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait http://www.disyon.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermesine ilişkin, Sözleşme’de nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2 Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.disyon.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


MADDE 3 - ÜRÜN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

3.1 Siparişe konu ürün, yurtiçi siparişlerde, siparişten itibaren 10 iş günü içerisinde Alıcı’nın adresine teslim edilecektir. Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Alıcı, bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu üstlenmektedir. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.2 Zarar görmüş paket durumunda, zarar görmüş paketler teslim alınmayarak kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer kargo şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, Alıcı paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra kargo şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda Satıcı’ya bildirilmelidir.

3.3 Teslimat masrafları Alıcı’ya aittir ve sipariş verilmeden önce açık ve anlaşılabilir şekilde bu masraflar Alıcı’nın onayına sunulur. 

3.4 Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı teslimatta sorun tespit ettiği durumlarda Alıcı’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde teslimatı 15 gün süreyle dondurur. Alıcı’nın bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi adına siparişi iptal eder.

3.5 Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve e-mail üzerinden yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

3.6 Mücbir sebep halleri dışında, istisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda Alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda Alıcı’ya arzusu ve seçimi doğrultusunda yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

3.7 Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde Alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ven geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda Alıcı’nın Satıcı’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.MADDE 4 - SÖZLEŞME TARİHİ 

4.1 Sözleşme tarihi, Alıcı tarafından siparişin verildiği tarihtir. Sözleşme’nin bir kopyası Alıcı’nın e-mail adresine satışın Alıcı tarafından tamamlanmasıyla birlikte gönderilecektir. 

 


MADDE 5 - SATICI’NIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Sözleşme’de kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2 18 yaşından küçük kişiler Satıcı’nın sitesi üzerinden alışveriş yapamaz. Satıcı, Alıcı’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak Alıcı’nın yaşını yanlış beyan etmesinden dolayı Satıcı’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenmeyecektir.

5.3 Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

5.4 Alıcı kredi kartı ile satış işlemini gerçekleştirebilir. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

5.5 Alıcı tarafından satın alınan ürünün edisyon olması halinde, Satıcı tüm gerekli sertifikalarla birlikte edisyon üzerindeki tüm mali hakları ve Sanatçı’ya ait manevi hakların kullanım hakkını Alıcı’ya devretmektedir.


MADDE 6 - ALICININ HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ


6.1 Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

6.2 Alıcı, sipariş vermekle birlikte işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3 Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.


MADDE 7 - CAYMA HAKKI

7.1 Satılan ürünler Alıcı’nıntalebi üzerine hazırlanmaktadır. Bu çerçevede, satın alınan ürün Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bir ürün olduğundan Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.


MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME 

8.1 İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici veya Aliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.