The purpose of disyon is to curate unique selections and print high quality, certified editions and posters. The name "disyon" comes from "edisyon" (Turkish for edition). In subtracting the letter "e", Disyon puts an emphasis on reproduction and creates a space for artists to create, print, exhibit and publish their art while making it accessible to the public.  

disyon, -aims to present a living platform tapped into the current zeitgeist and minds of younger generations.-will offer ideas on exhibiting works of art in interior spaces and will also offer creative solutions for corporate usage as well.-intends to grow as our community of collaborators flourishes.

Disyon’un amacı: Kendine has seçkiler yaparak, yüksek kalitede, sertifikalı edisyonlar ve posterler basmaktır. Disyon isminin başından -E harfi eksilterek çoğalan, üreten, nüshalar oluşturan, basan, sergileyen, yayan ve ulaştıran bir çatıdır.

Dünya ile iletişim halinde olup çağdaş sanatçıları yanına alarak yaptığı tüm işbirlikleri ile büyür, jenerasyonu yakalayan ve kendi zamanı içinde biçimlenen canlı bir alan sunar.

Sanat eserlerinin iç mekanda sergilenmesi için fikirler verir, aynı zamanda kurumsal çözümler üretir.

Dirsek temasları çoğaldıkça, çoğalmayı amaçlar.